[mpc_tabs mpc_button__preset=»mpc_preset_84″ mpc_button__font_preset=»mpc_preset_20″ mpc_button__font_size=»16″ mpc_button__font_transform=»uppercase» mpc_button__border_css=»border-width:2px;border-color:#333333;border-style:solid;border-radius:8px;» mpc_button__padding_divider=»true» mpc_button__padding_css=»padding-top:12px;padding-right:30px;padding-bottom:12px;padding-left:30px;» mpc_button__hover_font_color=»#ffffff» mpc_button__hover_background_color=»#333333″][mpc_tab title=»Русский» tab_id=»1567716654-1-71″ mpc_button__icon=»etl etl-global» mpc_button__icon_color=»#736ed1″]

Jebus King VIII. Действующий король — Stinger I Берсеркер

Время проведения: 09.09 — 22.09.
Раунд 1: 09 — 12 \ Раунд 2: 12 — 15 \ Полуфиналы: 15 — 17 \ Финал: 17 — 20 \ Мэйн ивент: 21 — 22.

Максимальное кол-во игроков: 16.

Приз: 3000 руб и титул Короля Джэбуса. В мэйн ивенте финалисту предстоит матч против Короля Стингера, победителя Jebus King 7.

Шаблон: Jebus King 2.3. Скачать и посмотреть описание можно тут: https://msstudio.tv/templates-and-maps/jebus-king/

Регламент: стандартные правила HW + дополнительные правила нашего турнира.
Таймер 12-7-2. Рестарты 111+111, 112. В финале и полуфиналах нужно запустить стрим.

Формат: single-elimination БО1 или БО3. Игроки выбирают сами, главное успеть в отведенное время.

Дополнительные правила

Рестримить игры турнира разрешено только по договоренности с организаторами турнира. Исключением являются матчи которые не кастят комментаторы MSStudio или Крис DCMC.

Если участники не успевают сыграть матч до определённой даты, победитель выбирается случайным образом. В случаях когда один из участников нарушил обоюдную договоренность и его оппонент не согласен перенести матч на другой день — нарушитель будет дисквалифицирован.

Длительная пауза или сохранение игры возможны только по договоренности с оппонентом или координатором. В случае если нет возможности доиграть в удобное для оппонента время — ему присуждается победа.

АФК лимит. Если оппонент не предупредил вас и не принимает ход более 5 минут — он может быть дисквалифицирован. Разрешено брать не более 10 минут AFK за ход. После того как прошло 15 минут — ожидающий игрок в праве потребовать тех. поражение оппоненту.

Матчи без стрима требуют скриншотов или видеозаписи для подтверждения вашей стороны в какой-либо спорной ситуации. По любым вопросам насчет турнира или шаблона пишите нашему координатору в Дискорде: MKC#1777 https://discord.gg/57AJeg7

[/mpc_tab][mpc_tab title=»Polski» tab_id=»1568531058644-4″ mpc_button__icon=»etl etl-global» mpc_button__icon_color=»#736ed1″]

Jebus King VIII. Obecny król — Stinger I Berserker

Czas: 09.09 — 22.09.
Runda 1: 09 — 12 \ Runda 2: 12 — 15 \ Półfinały: 15 — 17 \ Finał: 17 — 20 \ Główne wydarzenie: 21 — 22.

Maksymalna liczba graczy: 16.

Nagroda: 3000 rubli i tytuł króla Jebusa. W turnieju głównym finalista rozegra mecz z królem Stingerem, zwycięzcą Jebus King 7.

Szablon: Jebus King 2.3. Pobierz i zobacz opis tutaj: https://msstudio.tv/templates-and-maps/jebus-king/

Zasady: standardowe zasady HW + dodatkowe zasady naszego turnieju (partz niżej).
Timer: 12-7-2. Restarty: 2 x 111 (w pierwszym dniu) ALBO 1 x 112 (w drugim dniu).
W finałach i półfinałach musisz rozpocząć transmisję.

Format: single-elimination BO1 lub BO3 do wyboru. Najważniejsze jest, aby zdążyć rozegrać w określonym terminie.

Dodatkowe zasady.

Retransmisja jest dozwolona, w przypadku, gdy nie jest po rosyjsku, w przeciwnym razie po dogadaniu z organizatorami.

Jeśli gracze nie zdążą rozegrać mecz przed określoną datą, zwycięzca zostanie wybrany losowo. W przypadkach, gdy jeden z graczy naruszył wzajemne porozumienie, a jego przeciwnik nie zgadza się na przełożenie meczu na inny dzień, sprawca zostanie zdyskwalifikowany.

Długa pauza lub zapisanie gry jest możliwe tylko po uzgodnieniu z przeciwnikiem lub koordynatorem. Jeśli nie ma możliwości rozegrania meczu w wygodnym dla przeciwnika czasie — dostaje on zwycięstwo.

Limit AFK. Jeśli przeciwnik cię nie ostrzeże i nie wykona ruchu dłużej, niż 5 minut, może zostać zdyskwalifikowany. Dozwolone jest nie więcej, niż 10 minut AFK na turę. Po 15 minutach — oczekujący gracz ma prawo żądać porażki technicznej przeciwnika.

Mecze bez transmisji wymagają zrzutów ekranu lub filmów, aby móc udowodnić, że masz rację w każdej sytuacji kontrowersyjnej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących turnieju lub szablonu, napisz do naszego koordynatora w Discord: MKC # 1777 https://discord.gg/57AJeg7

 

Translated by: Vlad Horelyy

[/mpc_tab][mpc_tab title=»English» tab_id=»1567716654-2-36″ mpc_button__icon=»etl etl-global» mpc_button__icon_color=»#df5461″]

Jebus King VIII. Current king — Stinger I Berserker

Time period: 09 SEP — 22 SEP.
Round 1: 09 — 12 \ Round 2: 12 — 15 \ Semifinals: 15 — 17 \ Final: 17 — 20 \ Main Event: 21 — 22.

Max players: 16.

Prize: 3000 RUB (45$) and the right to be called — the King of Jebus. In the Main Event of this tournament you will face King Stinger, player who won Jebus King 7.

Template: Jebus King 2.3. Download it here: https://msstudio.tv/templates-and-maps/jebus-king/
English description is available there in PDF file.

Rules: standard HW + additional rules of our tournament.
Timer: 12-7-2. Restarts: 111+111, 112. Semifinals and final game must be streamed.

Format: single-elimination BO1 or BO3. Players can choose any as long as they can finish their match in time.

Additional rules.

1. Restream is allowed if it’s not in Russian language, otherwise by mutual agreement with organizators.

2. Time constraints. If both players couldn’t play their match until a certain date, the winner is decided randomly. If one of the players broke the mutual agreement and his opponent couldn’t play another time — player at fault forfeits the match.

3. Saving. Long pause or saving the game is allowed only if your opponent is not against it. Otherwise contact our coordinator.

4. AFK limit. If an opponent doesn’t accept his turn for more than 5 minutes without warning you beforehand — he can be disqualified. No more than 10 minutes AFK allowed per turn. After 15 minutes, the waiting player has the right to ask to disqualify his opponent.

In case you’re not streaming — you must provide screenshots or video recording that will backup your claims in a dispute. For any questions regarding the tournament — contact our coordinator on Discord: MKC#1777 https://discord.gg/57AJeg7

[/mpc_tab][/mpc_tabs]